Monteringstips:

Demontering av original spillere:

Bruk YouTube: link her !

 

Skriv: "remove stereo" + "bilmerke og modell":

 

             remove stereo mazda cx5

 

Slik kan dere finne de fleste videoer som tar for seg demontering av original spillere.

Video som viser  programmering av rattknapper:

MediaDAB:

Video som viser  programmering i meny: